BRUGERBETINGELSER

Betingelser og vilkår for brugen af GROO-app og GROO.dk tilhørende Loyalty
Clockwork ApS.

Opdateret d. 31. maj 2021. Vers. 1.4.

1. INTRODUKTION
Loyalty Clockwork ApS udbyder en online service, hvor Brugere kan registrere sig og
ved køb i butikker tilmeldt Loyalty Clockwork ApS’ online service, kan optjene bonus
ved køb af varer/tjenesteydelser hos affilierede butikker der er tilmeldt hos Loyalty
Clockwork ApS. Brugeren har endvidere mulighed for at optjene yderligere kreditter
via GROO-appen.

Disse vilkår og betingelser danner grundlaget for dine (herefter ”Brugeren”)
rettigheder og forpligtelser i forbindelse med brugen af Loyalty Clockwork ApS’
services GROO-app (app på mobile enheder) og GROO.dk (samme tjeneste på
internettet) (herefter samlet benævnt ”GROO”).

Brugeren bedes venligst sikre, at Brugeren har læst og forstået nedenstående vilkår
og betingelser, der udgør aftalegrundlaget mellem GROO og Brugeren. Når
Brugeren registrerer sig som bruger hos GROO, indvilliger Brugeren i at være
bundet af vores vilkår og betingelser, samt at Brugeren har forstået sine rettigheder
og forpligtelser i forbindelse med brugen af GROO.

Ved tilmelding til GROO kan Brugeren registrere betalingskort med angivelse af
kortets nummer, samt Brugerens mobiltelefonnummer og mailadresse. Såfremt
betalingskortet udløber eller Brugeren ønsker at tilmelde andre betalingskort eller
Brugerens kontaktoplysninger i øvrigt ændres, sørger Brugeren selv for at opdatere
sine oplysninger hos GROO.

Såfremt Brugeren behøver yderligere information i henhold til denne aftale, GROO’s
services eller har andre spørgsmål, der ønskes besvaret vedrørende registrering,
kontakt da venligst groo@groo.dk.

GROO er et loyalitetsprogram med markedsføringsplatform for de deltagende
butikker. Butikkerne fastsætter ved indgåelse af aftale en bonussats, som tilgodeser
Brugeren en bonus efter en gennemført transaktion. Brugerne kan se bonus-
procentsatserne og deres optjente saldo både i appen og på hjemmesiden.GROO’s brugere har mulighed for at bruge saldo til køb af produkter eller tjenester i
GROO’s in-app shop eller betale en regning hos en given samarbejdspartner.
Brugerens saldo, som kan ses øverst til højre i GROO-appen, er ikke et indestående
eller tilgodehavende hos GROO eller hos de tilmeldte butikker. Der opnås først et
reelt tilgodehavende hos GROO fra det øjeblik Brugeren bruger saldo, helt eller
delvist, via køb af et produkt eller en tjeneste i GROO’s in-app shop eller mod en
betaling af abonnement til en samarbejdspartner.

2. REGISTRERING
GROO har indgået aftale med nærmere bestemte virksomheder, der fremgår i app
og på hjemmeside, hvor Brugeren kan få bonus ved køb foretaget af Brugeren via
det betalingskort der er tilmeldt GROO. Ved Brugerens betaling med betalingskort i
butikker, som er registreret hos GROO, optjenes ret til bonus i henhold til den
procentsats, som den enkelte butik har fastsat ved indgåelse af aftale med GROO.
Ved Brugerens registrering og tilmelding til GROO gives adgang til muligheden for at
opnå bonus i butikker, der har tilmeldt sig GROO.
Brugeren skal være minimum 15 år og bosiddende i Danmark, før Brugeren kan
bruge GROO til at optjene bonus. Tilmelding sker gennem GROO, hvor Brugeren
skal afgive en række oplysninger, som er nødvendige i forbindelse med oprettelsen
af Brugeren og benyttelsen af GROO. Alle oplysninger, Brugeren afgiver, skal være
korrekte og derfor hverken misvisende eller usande. Brugeren er selv ansvarlig for at
informationerne, der bliver givet til os, herunder betalingskortoplysninger,
mobilnummer samt mailadresse, er opdaterede og korrekte.
Brugeren accepterer at oplyse fornavn, efternavn, mail, telefonnummer,
postnummer, betalingskortets kortnummer og udløbsdato.
Såfremt Brugerens kontakt- og kortoplysninger eller andre relevante informationer
ændres, er Brugeren forpligtet til at oplyse GROO herom snarest muligt. Alle vores
gyldigt registrerede brugere skal være kortholder på registrerede betalingskort.
Tilmelding til GROO omfatter en personlig konto, hvor der kan tilmeldes
betalingskort, et mobiltelefonnummer og en mail. Disse bruges til automatisk
identifikation af Brugeren og Brugerens saldo i form af bonus ved køb foretaget i
såvel fysiske som online butikker tilmeldt GROO’ services.

Som bruger accepterer jeg hermed, at mit betalingskort tilmeldes
loyalitetsprogrammet GROO, og at mit kortnummer gives til Nets Denmark A/S. Jeg
accepterer endvidere, at Nets Denmark A/S behandler oplysninger om hvor, hvornårog for hvilket beløb jeg har brugt mit betalingskort med henblik på at beregne min GROO bonus. Oplysninger om, hvad jeg har købt, bliver ikke behandlet. De
processerede oplysninger udveksles med GROO. Nets Denmark A/S anvender
firmaet Storebox ApS som underdatabehandler til behandling af oplysningerne.
GROO er ikke part i de transaktioner og køb Brugeren foretager for at optjene
bonus. Disse er separate aftaler mellem Brugeren og forretningen. GROO har derfor
intet at gøre med, hvilke varer Brugeren erhverver hos vores partnere, hvorfor vi intet
ansvar påtager os herfor, herunder ansvar for kvaliteten, kvantiteten og/eller
sikkerheden. Vi anbefaler, at Brugeren foretager de fornødne undersøgelser, inden
Brugeren beslutter sig for at købe produktet eller servicen af virksomheden, såvel i
fysiske som online butikker.

3. OPTJENING AF BONUS
Ved anvendelse af betalingskort tilmeldt GROO til køb af varer i butikker, der har
indgået aftale med GROO, optjener Brugeren bonus.
Ved Brugerens køb af varer i tilmeldte butikker, betaler Brugeren den fulde pris for
varen. Efterfølgende tilskrives den optjente bonus, efter nærværende aftalte
betingelser, Brugerens personlige konto hos GROO.
Optjeningen af bonus forudsætter, at Brugeren er oprettet hos GROO på tidspunktet
for købet, at GROO modtager bekræftelse fra den affilierede partner eller dennes
agent om, at Brugerens transaktion er gyldig, og er gennemført korrekt. Optjeningen
forudsætter endvidere, at butikken afregner den med GROO aftalte cashback.
Brugeren har i begrænset omfang mulighed for at indsamle yderligere kredit ved at
f.eks. se reklamer i GROO-appen. Disse kreditter afregnes og tilgængeliggøres så
snart reklamen er færdig.

4. BRUG AF BONUS
Bonus vil blive beregnet efter den fastlagte bonussats der er aftalt mellem den
tilmeldte forretning og GROO. GROO kan ikke drages til ansvar for fejl i beregningen
af kundens samlede bonus. Såfremt der er uoverensstemmelser kontakt venligst
vores kundeservice på kundeservice@groo.dk for nærmere afklaring.
Optjente kreditter kan anvendes til at nedbringe udestående hos tredjepart
samarbejdspartner eller til køb af varer/tjenester i GROO’s in-app shop(se afsnit 8).

5. PRIS
Det er gratis at være medlem hos GROO.Der trækkes ikke penge på det tilmeldte betalingskort og/eller bankkonto.
Ved gennemført transaktion hos en forretning, der er registreret partner hos GROO,
opkræver vi 10% af bonus som et servicegebyr. (Eksempel: Brugeren køber for kr.
100,- og forretningen tilbyder 10% i bonus (kr. 10). Brugeren vil da modtage kr. 9 og
kr. 1 tilskrives GROO i administration-, transaktions- og servicegebyr.
SnapADs (se reklamer og bliv belønnet): For hver reklame Brugeren ser, modtager
denne en SnapAD-belønning af varierende størrelse.

6. RETTIGHEDER
Brugeren er indforstået med, at alle ophavsrettigheder og andre immaterielle
rettigheder i relation til GROO er ejet og/eller licenseret til GROO. Brugeren har
derfor ikke ret til at kopiere nogen information, billede, logoer, tekst eller ikoner fra
GROO.
Kommentarer og andet materiale offentliggjort på GROO af tredjepart, er ikke
beregnet som en vejledning/opfordring/forslag til, hvad Brugeren skal have tillid til.
GROO frasiger sig derfor ethvert ansvar, der måtte opstå i forbindelse med
besøgendes tiltro til kommentarer og andet materiale på GROO. Det samme gør sig
gældende for alle, der måtte være informeret om indholdet af GROO.
GROO tilstræber konstant at opdatere informationer på GROO, samt at tilbyde
servicen 24 timer i døgnet, men der kan muligvis opstå perioder, hvor servicen er
forsinket, offline eller underkastet rutinemæssig vedligeholdelse. GROO påtager sig
derfor ikke ansvaret for tilgængeligheden af GROO eller servicen. GROO vil dog
bestræbe sig på at informere Brugeren bedst muligt, såfremt vi på forhånd kan
forudsige ovenstående.
Ved registrering hos GROO accepterer Brugeren brug af cookies. Disse gemmes på
brugerens computers harddisk og kan skaffe GROO oplysninger om brugerens
færden på GROO. Dette hjælper med at levere en forbedret og individualiseret
tjeneste, bl.a. ved at huske Brugerens login-oplysninger, så Brugeren ikke skal
indtaste dem hver gang, der logges ind.
Denne aftale medfører ingen overgang af immaterielle rettigheder. Brugeren har
alene ret til at bruge app og hjemmesiden tilhørende GROO i overensstemmelse
med de til enhver tid gældende retningslinjer for brug. Retningslinjerne fremgår på
hjemmesiden. GROO ejer al software, databaser, grafik, billeder, tekster, logoer og
alt hvad der fremgår på GROO’s hjemmesider og applikationer.

7. PRIVATLIVSPOLITIK OG PERSONDATA
GROO understreger, at al håndtering og bearbejdning af personoplysninger vil blive
udført i henhold til Persondataloven og øvrig til enhver tid gældende dansk
lovgivning.
GROO kræver, at Brugeren accepterer cookies på dennes computer eller mobile
enhed. Ved tilmelding til GROO accepterer Brugeren brug af cookies.
Ved at bruge GROO accepterer Brugeren, at GROO må videregive Brugerens
oplysninger til GROO’s samarbejdspartnere. Det skal understreges, at det alene er
GROO og den respektive forretning, hvor køb er foretaget, som har adgang til de af
Brugeren oplyste informationer ved tilmelding til GROO, samt købsdata.
GROO vil i tvivlstilfælde altid forsøge at kontakte Brugeren på mail først, men GROO
kan være nødsaget til at kontakte Brugeren ved hjælp af det af Brugeren øvrigt
oplyste kontaktkanaler.
Alle login- og kortoplysninger der er oplyst til GROO vil blive gemt sikkert og i
overensstemmelse med Persondatalovens afsnit IV om sikkerhed. Disse data vil
under ingen omstændigheder bliver videregivet.
GROO opbevarer ikke, og har ikke adgang til, Brugerens kortdetaljer. Brugerens
kortnummer, som opgives ved tilmelding, opbevares i et PCI DSS certificeret miljø.
Alle data, der opbevares eller transmitteres, er 256 bit krypteret.
GROO har adgang til de første 6 cifre af betalingskortets kortnummeret samt de
sidste 4 cifre af kortnummeret, således at Brugeren kan få slettet sit betalingskort fra
GROO’s system, såfremt dette måtte være ønsket af Brugeren. I øvrigt fremgår de
første 6 cifre og sidste 4 cifre af kortnummeret på enhver kvittering, som en
butiksejer får efter Brugerens køb i en butik. GROO har også adgang til
betalingskortets udløbsdato, hvilket udelukkende bruges til at minde Brugeren om, at
det pågældende betalingskort er ved at udløbe, og også som en del af dublettjek.
Vi behandler kun personoplysninger i det omfang, det er nødvendigt, proportionelt og
rimeligt, og hvis der er et konkret formål med dette. GROO har brug for at behandle
oplysninger om Brugeren i forbindelse med dit køb til følgende formål:
a. For at kunne kommunikere med Brugeren via Kundeservice, ved køb af produkter
og ved reklamation og returnering og for at registrere om Brugeren modtager og
åbner de mails, vi fremsender, sidstnævnte med henblik på løbende opfølgning på
om mailadressen er aktiv og som dokumentation for, at Brugeren modtager og åbner
vores mails.b. For at kunne markedsføre produkter, konkurrencer, tilbud, reklamer eller anden
information om GROO og andre ydelser, som udbydes af os eller vores
samarbejdspartnere via vores netværk og systemer, i det omfang Brugeren har
anmodet herom.
c. For at anvende dataene til statistik og analyseformål, med henblik på at kunne
udvikle, teste og forbedre GROO’s produkter og tjenester og de platforme, som
stilles til rådighed.
Det er et krav, at behandling af personoplysninger skal ske med et lovligt
behandlingsgrundlag. GROO’s behandling af dine personoplysninger foretages med
følgende behandlingsgrundlag:
Hvis Brugeren fortryder samtykke, kan Brugeren til enhver tid vælge at trække det
tilbage ved at kontakte GROO’s kundeservice via kundeservice@groo.dk.
De personoplysninger, som GROO registrerer og indsamler om dig, er almindelige
personoplysninger. GROO vil behandle følgende kategorier af personoplysninger om
Brugeren: De kategorier af personoplysninger, som vi behandler om dig til de formål,
som er angivet tidligere i afsnittet, er identifikationsoplysninger og udstyrs-
oplysninger (såsom CPR-nummer, navn, mailadresse, adresse, telefonnummer, type
af mobiltelefon eller hardware).
GROO sikrer, at samarbejdspartnere, har de nødvendige garantier og
sikkerhedsforanstaltninger i forhold til håndtering af personoplysninger. GROO
kræver, at virksomheder, som får adgang til og behandler Brugerens
personoplysninger på GROO’s vegne, altid skal indgå en databehandleraftale med
GROO.
Brugerens personoplysninger bliver kun behandlet af GROO så længe, det er
nødvendigt for at opfylde formålene med behandlingen eller for at opfylde de
lovmæssige forpligtelser, som GROO er underlagt, derefter slettes eller
anonymiseres dine personoplysninger.
Brugeren har ret til på et hvilket som helst tidspunkt at anmode om indsigt i de
personoplysninger GROO behandler. Endvidere har Brugeren når en række forhold
gør sig gældende, ret til at få berigtiget urigtige personoplysninger, at anmode om, at
behandlingen af personoplysningerne begrænses, at få slettet personoplysninger,
når behandlingen ikke længere er nødvendig til at opfylde formålet.
Brugeren kan klage til Datatilsynet, hvis denne mener, at personoplysningerne
behandles i strid med gældende databeskyttelseslovgivning. Brugeren finder
Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.Alle personoplysninger er sikret mod uvedkommendes adgang. GROO opbevarer
Brugerens data sikkert, men ukrypteret. Oplysninger transmitteres via krypterede
kommunikationslinjer, internt via Virtual Private Network (VPN) og eksternt ved brug
af Secure Sockets Layer (SSL) kryptering.


8. IN-APP SHOP
Brugeren skal være fyldt 18 år og have folkeregisteradresse i Danmark (ekskl.
Grønland og Færøerne) for at kunne foretage et køb hos GROO. Alle aftaler indgås
på dansk.
Alle oplyste priser i GROO’s in-app shop er inkl. 25% moms.
Brugeren kan betale med GROO-kroner, samt det primære betalingskort tilknyttet i
GROO-appen, værende Dankort, VisaDankort, Visa Electron eller Mastercard.
Såfremt der ikke er tilstrækkelig saldo i appen til at gennemføre købet, vil Brugeren
kunne betale det restbeløb via dennes primære tilknyttede betalingskort.
Vi sender varer med almindelig post og bestræber os på at levere Brugerens vare(r)
indenfor 3-5 hverdage. Vi leverer kun til adresser i Danmark og Sverige, ikke til
Grønland, Færøerne og andre lande. Levering til Brugerens nærmeste posthus er
gratis. Levering til din hjemmeadresse koster 19 kr.
I forbindelse med køb af et produkt i GROO’s in-app shop, vil GROO behandle en
række af Brugerens personoplysninger og videregive dine data til tredjeparts
samarbejdspartner. Udgangspunktet for behandlingen af persondata i forbindelse
med brugerens køb af varer er, at GROO er dataansvarlig, idet det er GROO, der
beslutter til hvilke formål og med hvilke hjælpemidler, behandling af
personoplysninger skal ske i forbindelse med Brugerens køb. Spørgsmål, om
hvordan GROO behandler Brugeres personoplysninger, skal stilles til GROO via
kundeservice@groo.dk.
- Brugeren har ret til, uden begrundelse, at fortryde købet inden for 14 dage.
- Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, hvor brugeren modtager
varen/varerne.
- Brugeren skal informere os, hvis brugeren vil gøre brug af fortrydelsesretten.
- Brugeren skal selv afholde de direkte udgifter i forbindelse med
tilbagelevering af varerne.
Vi foretrækker, at brugeren sender en mail til kundeservice@groo.dk.Ved brug af fortrydelsesret, refunderer GROO alle betalinger modtaget fra Brugeren
uden unødig forsinkelse og senest 14 dage fra den dato, hvor GROO har modtaget
Brugerens meddelelse. GROO kan dog tilbageholde tilbagebetalingen, indtil GROO
har modtaget varen/varerne retur, eller brugeren har fremlagt dokumentation for
returnering, alt efter hvad der sker tidligst. Vi tilbagebetaler med samme
betalingsmiddel, som brugeren benyttede ved købet. Brugeren pålægges ingen
former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Brugeren hæfter kun for eventuel
forringelse af varen/varernes værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er
nødvendigt for at fastslå varernes art, egenskaber og den måde, den/de fungerer på.
Brugeren har 2 års reklamationsret på hardware købt hos GROO i henhold til
købeloven. Det betyder, at brugeren enten kan få varen repareret, ombyttet,
pengene tilbage eller et afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation og under
forudsætning af at reklamationen er berettiget. Fristen regnes fra den dag, brugeren
modtager varen, og brugeren skal reklamere indenfor rimelig tid, efter at brugeren
opdager fejlen eller manglen.

9. MARKEDSFØRING
Brugeren accepterer, at modtage reklamer, mail, sms og push-meddelelser fra
GROO og fra de respektive Butikker via GROO.
Den markedsføring, som Brugeren accepterer at modtage, er eksempelvis, men ikke
begrænset til:
Notifikationer fra GROO vedrørende Brugerens optjening af bonus, kvitteringer samt
andre meddelelser vedrørende Brugerens konto hos GROO og som sendes via mail,
nyhedsbeskeder via app, push-meddelelser til mobile enheder, SMS og
markedsføring kan til enhver tid frameldes.
Brugeren accepterer at modtage markedsføring i GROO (i appens nyhedsfeed) fra
de tilmeldte forretninger. Markedsføringen kan til enhver tid frameldes.
Brugerens telefonnummer og mail vil på intet tidspunkt blive udleveret til tredjemand
uden accept.

10. ANSVAR
GROO vil efter bedste evne sikre, at Brugeren har mulighed for løbende at se sin
bonus, når Brugeren har handlet i affilierede forretninger. Så længe nærværende
aftale er i kraft og frem til en måned efter opsigelsen, forpligter GROO sig til at
opbevare data, således at Brugeren har adgang til disse via selskabets hjemmeside
og applikationer.GROO fraskriver sig ethvert ansvar for følgeskader eller andet indirekte tab. Tab af
data anses for indirekte tab. I øvrigt reguleres ansvaret i overensstemmelse med
dansk rets almindelige regler.
GROO er kun ansvarlig over for Brugeren for den optjente cashback, i det omfang
GROO modtager bonus fra den pågældende Butik, som Brugeren har handlet hos. I
tilfælde af Butikkens konkurs eller betalings-udygtighed forpligter GROO sig til at
søge beløbet inddrevet.

11. OPSIGELSE AF AFTALE
Brugeren kan når som helst og uden varsel opsige nærværende aftale. Brugeren
kan opsige aftalen ved at kontakte GROO på kundeservice@groo.dk.
Brugeren kan afmelde betalingskort via appen eller ved at logge ind på www.groo.dk
og gå til ”Min konto” og klikke på det betalingskort, som skal afmeldes. Kortet vil med
det samme blive slettet for bestandigt og kan ikke genkaldes, medmindre Brugeren
tilmelder kortet på ny.
GROO kan opsige aftalen uden varsel når: Brugeren har været inaktiv i en periode,
der overstiger 12 måneder. NB: GROO vil på bedste vis forsøge at kontakte
Brugeren, således at evt. kvalificeret bonus kan rekvireres af Brugeren.
GROO kan endvidere opsige aftalen uden varsel, såfremt væsentlige grunde taler
herfor, herunder at GROO vælger at nedlægge sin tjeneste.
Såfremt der sker en væsentlig misligholdelse af kontrakten, eller af den ene parts
forpligtelser over for den anden part, er den ikke-misligholdende part berettiget til at
ophæve aftalen med øjeblikkeligt varsel.
Som væsentlig misligholdelse anses bl.a.: Brugeren har gjort urimelig eller
bedragerisk brug af den service, GROO stiller til rådighed, for eksempel brugt en
uautoriseret betalingsmetode eller på urimelig måde udnyttet et tilbud fra en Butik
tilknyttet GROO.
Eller hvis Brugeren har givet GROO falske, misvisende eller usande informationer.

12. ÆNDRING AF AFTALE
GROO kan til enhver tid ændre nærværende betingelser. Dette kan ske som følge af
en ændring af vores tjenester eller de vilkår, hvorpå GROO’s services stilles til
rådighed for Brugeren. Eventuelle ændringer i denne aftale, vil blive gjort tilgængelig
for Brugeren via vores website og meddelt Brugeren via e-mail. Disse ændringer vil
træde i kraft 30 dage efter, at de er fremsendt til Brugeren.Andre ændringer af GROO kan offentliggøres som en meddelelse på hjemmesiden.
Meddelelsen om ændrede vilkår skal fremhæve de pågældende ændringer og
Brugerens (kortindehaver) ret at opsige kontrakten gratis. Brugeren (kortindehaver)
anses for at have accepteret ændringen, hvis Brugeren bruger kortet efter de nye
vilkår er trådt i kraft.
Hvis brugeren ikke accepterer en ændring af vilkår, kan Brugeren opsige sin aftale
med GROO.

13. TREDJEPART
Brugeren kan ikke overføre eller tildele sine forpligtelser i henhold til denne aftale til
andre personer eller brugere uden vores skriftlige samtykke.
GROO kan overdrage sine forpligtelser i henhold til denne aftale til ethvert selskab
uden varsel.

14. LOVVALG OG VÆRNETING
Denne aftale er underlagt dansk lovgivning, og enhver tvist i forbindelse med denne
aftale eller de tjenester, som er tilknyttet os eller vores virksomheder, skal afgøres af
de ordinære domstole i Danmark.